Meniu

Organizacijos vidinio mokymosi sistema

ISM Corporate learning – organizacijos vidinio mokymosi sistema

Ši vidinio mokymosi sistema pagrįsta tuo, kad mokymosi tikslai formuojami bendroje įmonės vadovų ir ISM konsultantų komandoje, atsižvelgiant į organizacijos strateginius iššūkius.

Konsultantų padedama, organizacija pati kuria savo mokymosi kelionę, kai darbuotojams suteikiama galia savarankiškai mokytis bei patiems vertinti savo produktyvumą darbe. Įdiegus ISM Corporate Learning sistemą, organizacija sukuria savo vidinę mokymosi kultūrą ir struktūrą, atitinkančią įmonės strategines plėtros kryptis, kas savo ruožtu užtikrina verslo tvarumą.