Meniu

Knygos

Beresnevičiūtė, V.; Katiliūtė, E.; Ramonienė, L. Valuckienė, J. Longitudinio Lietuvos švietimo lyderystės raiškos tyrimo metodologija ir instrumentai.

Beresnevičiūtė, V.; Katiliūtė, E.; Ramonienė, L. Valuckienė, J. Longitudinio Lietuvos švietimo lyderystės raiškos tyrimo metodologija ir instrumentai. Longitudinio Lietuvos švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimo metodologijos ir instrumentų tyrimas. ŠMM Švietimo aprūpinimo centras, 2012, 91 p. ISBN ISBN 9789955884507. Available from: http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/moksliniai-darbai/tyrimai/....

Bučiūnienė, Ilona Teaching with cases: what makes teaching-learning process efficient?

Bučiūnienė, Ilona Teaching with cases: what makes teaching-learning process efficient? The case study method in business. Poznan, UNI-DRUK 2012, p. 55-66. = Veiksniai, lemiantys atvejo analizės metodo efektyvumą. Iš Atvejo analizės metodas verslo mokyme. Poznan: UNI-DRUK, 2012, p. 55-66. ISBN 978-8363400-39-2.

Škudienė, Vida. Case method education.

Škudienė, Vida. Case method education. The case study method in business. Poznan: UNI-DRUK, 2012, p. 9-25. = Škudienė Vida. Ugdymas taikant atvejų analizės metodą. . Iš Atvejo analizės metodas verslo mokyme. Poznan: UNI-DRUK, 2012, p. 9-25. ISBN 978-8363400-39-2.

Aušvicaitė, Violeta; Bučiūnienė, Ilona; Kazlauskaitė, Rūta. Corporate social responsibility at Kraft Foods Lietuva: to be or not to be socially responsible?

Aušvicaitė, Violeta; Bučiūnienė, Ilona; Kazlauskaitė, Rūta. Corporate social responsibility at Kraft Foods Lietuva: to be or not to be socially responsible?: case study. Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project: Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education, 2012, No. 2010-1-PL1-LEO05-11462, p. 1-7.

Abramavičius, Š.; Ruplytė, B.; Danielienė, I.; Šarapovas, T. Odontologijos klinika Kaune „Denticija“ = Denticija, a Dental Clinic in Kaunas: atvejo analizė.

Abramavičius, Š.; Ruplytė, B.; Danielienė, I.; Šarapovas, T. Odontologijos klinika Kaune „Denticija“ = Denticija, a Dental Clinic in Kaunas: atvejo analizė. Leonardo da Vinči programos Naujovių perkėlimo projektas ,,Patirtimi grįstų, inovatyvių mokymo metodų diegimas vadovų mokyme” Nr. 2010-1-PL1-LEO05-11462, 2012, p. 1-8. Available from: http://www.adam-europe.eu/prj/7401/prd/4/3/Denticija_Case_study_LT.pdf

Chmieliauskas, Alfredas; Liepuonis, Arvydas; Venčkauskas, Romas; Plankytė-Aidietienė, Kristina. Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai.

Chmieliauskas, Alfredas; Liepuonis, Arvydas; Venčkauskas, Romas; Plankytė-Aidietienė, Kristina. Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai. Vilnius: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, 2012, 121 p. ISBN 978-609-445-124-9.

Škudienė, Vida; Auruškevičienė, Viltė. Paparazzi: redefining value proposition: teaching notes.

Škudienė, Vida; Auruškevičienė, Viltė. Paparazzi: redefining value proposition: teaching notes. Leonardo da Vinci transfer of innovation project, Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education, 2012, p. 1-7.

Ammerton, P.; Gawel, A.; Pietrzykowski, M.; Rauktienė, R.; Williamson, T. (eds). The case studymethod in business education. = Atvejo analizės metodas verslo mokyme.

Ammerton, P.; Gawel, A.; Pietrzykowski, M.; Rauktienė, R.; Williamson, T. (eds). The case studymethod in business education. = Atvejo analizės metodas verslo mokyme. Poznan: UNI-DRUK, 2012. 115 p. ISBN 978-83-63400-39-2.

Duobienė, J; Rauktienė, R. Kaunas hotel: Maintaining market leader position: case study.

Duobienė, J; Rauktienė, R. Kaunas hotel: Maintaining market leader position: case study. Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project: Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education, 2012, No. 2010-1-PL1-LEO05-11462, p. 1-12. Available from: http://www.adam-europe.eu/prj/7401/prd/4/7/Hotel_Kaunas_Case_study_EN.pdf

Bakanauskas, A. P.; Bakanauskienė, I.; Darškuvienė, V.; Grebliauskas, A.; Kvedaravičius, J.; Liesionis, V.; Petkevičiūtė, N.; Staniulienė, S.; Stonkutė, E.; Stripeikis, O.; Viliūnas, V.; Zakarevičius, P.; Žirgutis, V.; Žukauskas, P.. Organizacijų vadyba : vadovėlis.

Bakanauskas, A. P.; Bakanauskienė, I.; Darškuvienė, V.; Grebliauskas, A.; Kvedaravičius, J.; Liesionis, V.; Petkevičiūtė, N.; Staniulienė, S.; Stonkutė, E.; Stripeikis, O.; Viliūnas, V.; Zakarevičius, P.; Žirgutis, V.; Žukauskas, P.. Organizacijų vadyba : vadovėlis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. 431 p. ISBN 9789955127383.

Kalpokaitė, S., Šarapovas, T. (2011). E-commerce Success Factors of B2C: Lithuanian and Danish Cases.

Kalpokaitė, S., Šarapovas, T. (2011). E-commerce Success Factors of B2C: Lithuanian and Danish Cases. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN 978-3-8383-5599, 76 p.

Nausedaite, R., Pundziene, A. (2011). An assessment of entrepreneurship education.

Nausedaite, R., Pundziene, A. (2011). An assessment of entrepreneurship education. The case of Lithuania. p. 95-98 // Fostering Education in Entrepreneurship, ed. Marina Dabic, Maciej Pietrzykowski. Poznan: UNI-DUK, ISBN 978-83-62662-54-8, 202 p.

Būda, V.(2010) Matematinė analizė.

Būda, V.(2010) Matematinė analizė. Elektroninis vadovėlis, Vilnius: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 422 p. ISBN 978-9955-792-16-1.

Aušvicaitė, V.(2010) Ekonomikos, verslo ir vadybos pagrindai.

Aušvicaitė, V.(2010) Ekonomikos, verslo ir vadybos pagrindai. Elektroninis vadovėlis, Vilnius: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 290 p. ISBN 978-9955-792-19-2.

Žiliukas, P., Brunevičiūtė,R., Butkienė, J., Jankauskas, R., Lepaitė, D., Liepuonienė, R., Misiūnas, M., Mizaras, V., Pukelis, K., Simonaitienė, B., Smetona, A. (2010). Studijas reglamentuojančių aprašų kitose valstybėse studija.

Žiliukas, P., Brunevičiūtė,R., Butkienė, J., Jankauskas, R., Lepaitė, D., Liepuonienė, R., Misiūnas, M., Mizaras, V., Pukelis, K., Simonaitienė, B., Smetona, A. (2010). Studijas reglamentuojančių aprašų kitose valstybėse studija. Vilnius: Kokybės vertinimo centras, 245 p. ISBN 9789955930082.

Kazlauskaitė, R.(2010) Personalo valdymas.

Kazlauskaitė, R.(2010) Personalo valdymas. Elektroninis vadovėlis, Vilnius: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 324 p. ISBN 978-9955-792-31-4.

Klimavičienė, Asta.(2010) Finansų valdymas.

Klimavičienė, Asta.(2010) Finansų valdymas. Elektroninis vadovėlis, Vilnius: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 226 p. ISBN 978-9955-792-17-8.

Suchockis, A. (2010) Socialinio darbo teorijos.

Suchockis, A. (2010) Socialinio darbo teorijos. Elektroninis vadovėlis, Vilnius: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 302 p. ISBN 978-9955-792-30-7.

Ruplytė, B. (2010) Bendravimo psichologija.

Ruplytė, B. (2010) Bendravimo psichologija. Elektroninis vadovėlis, Vilnius: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 357 p. ISBN 978-9955-792-20-8.

Baršauskas, P.; Šarapovas, T.; Cvilikas, A. (2010) E-Commerce Models to Increase Business Effectiveness.

Baršauskas, P.; Šarapovas, T.; Cvilikas, A. (2010) E-Commerce Models to Increase Business Effectiveness. KG Saarbrucken: Lambert Academic Publishing AG&Co, 172 p. ISBN 978-3-8383-3462-2.