Meniu

Rektoratas

Rektorato tikslas – koordinuoti ir derinti sprendimus, susijusius su universiteto mokslo ir studijų vykdymu, darbuotojų ir dėstytojų veikla, ūkiniais ir finansiniais klausimais, kokybės užtikrinimu, tarptautiniais ryšiais ir kita. Rektorato pirmininkas yra universiteto Vykdomasis direktorius, kiti nariai:

REKTORATO NARIAI

Pirmininkas:
  • Ivo Matser, Vykdomasis direktorius (CEO), Executive School dekanas
Nariai:
  • Doc. Dr. Alfredas Chmieliauskas, Rektorius
  • Prof. Viltė Auruškevičienė, Studijų prorektorė
  • Diana Alionienė, Personalo vadovė
  • Inga Baranauskė, Rinkodaros ir pardavimų direktorė
  • Tadas Šarapovas, Institucinių ryšių direktorius
  • Valdonė Darškuvienė, Ekonomikos katedros vadėja
  • Justina Gineikienė, Vadybos katedros vedėja
  • Jolita Butkienė, Kokybės direktorė
  • Ilona Bučiūnienė, Doktorantūros studijų dekanė