Meniu

Sisteminio mokymosi įmonėje procesas

  1. Įvardinami kompanijos strateginiai tikslai, kylantys iššūkiai bei reikalingi pokyčiai.
  2. Personalo ugdymosi tikslai suderinami su kompanijos strateginiais tikslais ir su finansiniais tikslais bei kitais akcininkų bei vadovų lūkesčiais.
  3. Išsiaiškinama (diagnozuojama) reikiamų kompetencijų ar tobulintinų sričių įvairovė.
  4. Drauge su kompanijos atstovais parenkami individualūs ugdymo(-si) sprendimai.
  5. Mokymosi procesas nuolatos reflektuojamas ir vertinamas matuojant mokymosi rezultatų naudingumą.
  6. Darbuotojai įgalinami savarankiškai mokytis ir vertinti savo produktyvumą darbe.​