Meniu

Sisteminio ugdymo(si) principas

Sisteminio ugdymo principas pagrįstas mokymusi reflektuojant savo įgytą patirtį. 

Mokymosi patirtis įgyjama trejopai:

  • atviruosiuose arba vidiniuose mokymuose (seminarai, sesijos, konferencijos, stažuotės, paskaitos ir kt.),
  • ugdant save darbe (savarankiškas mokymasis siekiant sutartų tikslų ir vykdant kasdienines užduotis),
  • gaunant  grįžtamąjį ryšį iš vadovų ir kolegų.