Meniu

Tarptautiškumas, inovacijos ir ekonomika

Mokslininkų grupė nagrinėja tarptautiškumo procesus įvairiose pramonės įmonėse ir jų poveikį įmonės veiklos rezultatams. Mokslininkai tiria inovacijų poveikį įmonių verslumui ir įmonių reagavimą į kintančią institucinę aplinką. Tyrimų temos apima prekybos ir globalių verčių grandinių, gyventojų senėjimo poveikio ekonomikai ir politikai, cirkuliarinės ekonomikos ir žinių, sąlygojančių inovacijas, kūrimo sritis. 

Tyrėjai: