Meniu

Išorinis kokybės vertinimas

AKREDITACIJOS

Ekonomikos, Ekonomikos ir politikos bei Finansų ekonomikos studijų programų akreditacija

2018 m. lapkričio 14-15 d. tarptautinė agentūra FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation, Vokietija) atliko ISM universiteto Ekonomikos, Ekonomikos ir politikos bei Finansų ekonomikos studijų programų išorinį ekspertinį vertinimą. Ekspertų grupę sudarė: Prof. Dr. Petra Jordanov, Prof. Dr. Jürgen Jerger, Prof. Dr. Tomas Kačerauskas, Robert Kotal ir Sarae El-Mourabit.

Ekspertai vizito metu susitiko su ISM universiteto socialiniais partneriais: studentais, dėstytojais, administracijos darbuotojais, institucijos partneriais, vertino universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemą, jos atitikimą kokybiniams ir kiekybiniams kriterijams, institucijos strateginį valdymą, mokslinę veiklą, sąlygų mokymuisi visą gyvenimą dermę su Lietuvos ir Europos aukštojo mokslo nuostatomis, universiteto veiklos poveikį šaliai ir regionui.

Kviečiame susipažinti su oficialiomis FIBAA vertinimo išvadomis:

Ekonomika >>>>>

Ekonomika ir politika >>>>>

Finansų ekonomika >>>>>

 

Inovacijų ir technologijų vadybos ir Švietimo lyderystės studijų programų akreditacija

2016 m. gruodžio 13-14 d. tarptautinė Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertų grupė atliko ISM magistro studijų Inovacijų ir technologijų vadybos ir Švietimo lyderystės programų išorinį ekspertinį vertinimą. Ekspertų grupę sudarė: Prof. Dr. Csaba Forgacs, Prof. Dr. Pandelis Ipsilandis, Prof. Dr. Georgi Apostolov, Ugnė Bartašiūtė ir Eimantas Kisielius.

Ekspertai vizito metu susitiko su ISM universiteto socialiniais partneriais: studentais, dėstytojais, administracijos darbuotojais, institucijos partneriais, vertino universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemą, jos atitikimą kokybiniams ir kiekybiniams kriterijams, institucijos strateginį valdymą, mokslinę veiklą, sąlygų mokymuisi visą gyvenimą dermę su Lietuvos ir Europos aukštojo mokslo nuostatomis, universiteto veiklos poveikį šaliai ir regionui.

Kviečiame susipažinti su oficialiomis SKVC vertinimo išvadomis:

Inovacijų ir technologijų vadyba >>>>>

Švietimo lyderystė >>>>>

 

Finansų bakalauro studijų programos akreditacija

2014 m. balandžio 14 d. tarptautinė Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertų grupė atliko ISM bakalauro studijų Finansų studijų programos išorinį ekspertinį vertinimą. Ekspertų grupę sudarė: Brian O‘Connor, prof. dr. Andreas Dietrich, prof. dr. Daniel Havran, Stasys Švagždys, Monika Kavaliauskaitė.
 
Ekspertai vizito metu susitiko su ISM universiteto socialiniais partneriais: studentais, dėstytojais, administracijos darbuotojais, institucijos partneriais, vertino universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemą, jos atitikimą kokybiniams ir kiekybiniams kriterijams, institucijos strateginį valdymą, mokslinę veiklą, sąlygų mokymuisi visą gyvenimą dermę su Lietuvos ir Europos aukštojo mokslo nuostatomis, universiteto veiklos poveikį šaliai ir regionui.
 
Finansų studijų programa buvo akredituota šešeriems metams ir buvo įvertinta 23 balais iš 24.
Kviečiame susipažinti su oficialiomis SKVC vertinimo išvadomis  >>>>

Tarptautinio verslo ir komunikacijos bakalauro studijų programos akreditacija

2013 m. lapkričio 13 d. tarptautinė Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertų grupė atliko ISM bakalauro studijų Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programos išorinį ekspertinį vertinimą. Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programa akredituota šešeriems metams, t.y. buvo suteikta akreditacija be apribojimų.
 
Kviečiame susipažinti su oficialiomis SKVC vertinimo išvadomis  >>>>

ISM Švietimo lyderystės magistrantūros programos akreditacija

2013 m. vyko Studijų kokybės vertinimo centro organizuojamas tarptautinis Švietimo lyderytės magistrantūros programos išorinis vertinimas. Studijų programa buvo įvertinta teigiamai, kviečiame plačiau susipažinti su ekspertų išvadomis >>>>
 
ISM Vadybos magistrantūros ir Vadybos ir analitikos bakalauro studijų programų akreditacija
2013 m. Studijų kokybės vertinimo centro pasitelkti tarptautiniai ekspertai atliko ISM universitete vykdomų  bakalauro studijų Vadybos ir analitikos ir Vadybos magistrantūros programų išorinį vertinimą. Abi studijų programos buvo akredituotos maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Pažymėtina,  Vadybos ir analitikos programa įvertinta aukštu 22 balų įvertinimu, o ISM Vadybos magistrantūra įvertinta pačiu aukščiausiu balų – 24.
 
Kviečiame susipažinti su ekspertų išvadomis >>>>

Ekonomikos bakalauro ir  Finansų ekonomikos  magistro studijų programų akreditacija

2012 m. gruodžio 4-5 d. tarptautinė Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertų grupė atliko ISM bakalauro studijų Ekonomikos ir magistrantūros studijų Finansų ekonomikos studijų programų išorinį ekspertinį vertinimą. Ekspertų grupė: Mieczyslaw W. Soha (grupės vadovas, Lenkija), Maija Šenfelde (Latvija), Michael Emery (D. Britanija), Vytautas Juščius (Lietuva), Andrius Zalitis (studentų atstovas, Lietuva).
 
Ekspertai vizito metu susitiko su visais ISM universiteto socialiniais partneriais: studentais, dėstytojais, administracijos darbuotojais, absolventais, darbdaviais bei kitais institucijos partneriais, vertino universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemą, jos atitikimą kokybiniams ir kiekybiniams kriterijams, institucijos strateginį valdymą, mokslinę veiklą, sąlygų mokymuisi visą gyvenimą dermę su Lietuvos ir Europos aukštojo mokslo nuostatomis, universiteto veiklos poveikį šaliai ir regionui.
 
Pažymėtina, kad ISM universiteto programos akredituotos šešeriems metams (akreditacija be apribojimų) bei  įvertintos  aukščiausiu balu tarp  ekonomikos krypties studijų programų Lietuvoje.
 
Kviečiame susipažinti su oficialiomis SKVC vertinimo išvadomis  >>>>

ISM STUDIJŲ PROGRAMŲ STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO AKREDITACIJOS:

2013 m. – Verslo vadyba ir analitika (I pakopa) – akredituota be apribojimų
2013 m.  – Vadyba (II pakopa) – akredituota be apribojimų
2013 m. – Ekonomika (I studijų pakopa) - akredituota be apribojimų
2013 m. – Finansų ekonomika (II studijų pakopa) - akredituota be apribojimų
2010 m. – Tarptautinė rinkodara ir vadyba (II studijų pakopa) - akredituota be apribojimų
2009 m. – Tarptautinis verslas ir komunikacija (I studijų pakopa) - akredituota be apribojimų
ISM Vadybos ir Ekonomikos universiteto akreditacija
2012 metais rugpjūčio 14 d. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetui buvo suteikta akreditacija 6 metų laikotarpiui. 
Kviečiame susipažinti su įsakymu dėl akreditavimo >>>> ir ekspertų išvadomis >>>>.

CEEMAN IQA kokybės akreditacija

2013 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą įvertinusi Centrinės ir Rytų Europos Vadybos Asociacija (CEEMAN) antrą kartą suteikė jam Tarptautinės kokybės akreditaciją (IQA).  Šis pripažinimas tenka tik pažangiausioms Europos verslo mokykloms. ISM – vienintelis universitetas Lietuvoje, gavęs prestižinę CEEMAN kokybės akreditaciją.  IQA akreditacija universitetui suteikta pilnam – 6 metų – laikotarpiui.
 
CEEMAN ekspertai įvardijo ISM kaip aukštos kokybės verslo studijas teikiantį universitetą, galintį tapti pavyzdžiu ne tik mokslo, tačiau ir verslo institucijoms Lietuvoje.  „ISM visiškai atitinka tarptautinius kokybės reikalavimus ir priklauso pažangiausiems verslo ir vadybos studijas siūlantiems universitetams Vidurio ir Rytų Europos regione. ISM studijų procese pritaiko tarptautinę patirtį ir inovacijas, orientuojasi į studentų poreikius bei verslo tendencijas“, – teigiama  CEEMAN ekspertų išvadose.
 
Ekspertų ataskaitoje pažymėta universiteto orientacija į studentų poreikius, tarptautiškumo puoselėjimas, plati mokslinių  tyrimų veikla. Daug dėmesio skirta dėstytojų kompetencijoms: itin gerai įvertinta jų motyvacija, orientacija į tikslą, atsakomybė ir atsidavimas darbui. CEEMAN ekspertai taip pat pažymėjo studentų pasitenkinimą ir lojalumą universitetui, akcentavo profesionalų universiteto darbuotojų bei studentų bendravimą, komunikacijos efektyvumą.
 
CEEMAN Tarptautinė kokybės akreditacija IQA įsteigta 1998 m. Jos tikslai – kurti ir taikyti tarptautinius standartus vadybos programoms, taip sudarant galimybes vadybos studijų institucijoms reaguoti į rinkos pokyčius bei didinti studijų vertę.
 
Iki šiol IQA akreditaciją yra gavę tik 17 institucijų Centrinėje ir Rytų Europoje. Pirmą kartą ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas gavo IQA akreditaciją 2006 metais.