Meniu

Finansavimas

2018 m.  rudens semestro kainos:
 
Vieno pasirinkto studijų modulio kaina yra 3750 EUR (PVM mokestis studijų paslaugai nėra taikomas).
Baigiamojo darbo rašymo modulio kaina yra 3100 EUR. Baigiamasis darbas rašomas pilnai pabaigus 3 studijų modulius.
Pilna studijų kaina -  14 350 EUR.
 
Magistrantai renkasi studijuoti vieną modulį pusmečio bėgyje. Po kiekvieno mudulio baigimo suteikiama teisė tęsti arba laikinai stabdyti studijas (maksimali studijų stabdymo pertrauka, nenutraukiant studijų sutarties, yra 2 metai).

2018 m. rudens priėmimo metu galima pretenduoti į šias studijų nuolaidas: 
1. Stojančiajam, pateikusiam bent 1 ISM Vadovų magistrantūros Alumni rekomendaciją studijoms, gali būti taikoma 10 proc. dydžio ISM Alumni rekomendacijos nuolaida. Ši nuolaida galioja pirmąjam pasirinktam studijų moduliui. Sekantiems modulių pasirinkimams ši nuolaida netaikoma.
2. Jeigu organizacija einamojo semestro metu studijoms deleguoja 4 bei daugiau darbuotojų, jiems taikoma 10 proc. dydžio Kliento lojalumo nuolaida. Nuolaida taikoma naujai įstojusiems ir studijas tęsiantiems magistrantams. Sekančio semestro metu nuolaida yra peržiūrima ir įvertinama iš naujo pagal deleguojamų žmonių skaičių.
3. Vadovų studijų ALUMNI, tęsiantiems studijas atskiruose moduliuose, taikoma 30 proc. nuolaida.
4. ISM bakalauro ir tarptautinės magistrantūros Alumni, tęsiantiems studijas Vadovų magistrantūroje, yra skiriamos ISM absolvento studijų mokesčio 15 proc. nuolaida.
5. Atskiru sprendimu yra skiriamos nuolaidos ISM Universiteto partneriams, ISM Universiteto darbuotojams ir darbuotojų šeimų nariams. Nuolaidų teikimą svarsto Priėmimo komisija ir tvirtina Universiteto Rektorius.

Stojamoji studijų įmoka:
Stojimo mokestis yra 100 EUR. Šis mokestis netaikomas pateikusiems dokumentus I etapo metu.
Stojimo mokestis mokamas  į žemiau nurodytą ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto sąskaitą, o mokėjimą patvirtinantis kvitas pateikiamas kartu su kitais dokumentais pasirašant studijų sutartį. Stojimo mokestis nutraukus studijų sutartį – negrąžinamas.
 

Stojimo mokesčio kvito užpildymo rekvizitai:
Gavėjas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Adresas: Aušros Vartų g. 7A
Gavėjo bankas: AB DNB bankas
Sąskaita: LT574010049500436891
Banko kodas: 40100
Sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas - stojimo administravimo mokestis
Mokėtojo kodo skiltyje įrašyti savo vardą bei pavardę
Įmokos suma –  100 EUR.

Visais priėmimo ir studijų klausimais kviečiame kreiptis: 
Projektų vadovė Agnė Janėnienė
Tel. 8 5 212 3954
El. paštas: agne.janeniene@ism.lt