Meniu

Valdyba

Universiteto Valdyba – kolegialus valdymo organas. Valdyba renkama dvejų metų laikotarpiui, ją sudaro 8 nariai.

Tarp svarbiausių Valdybos užduočių – rinkti universiteto rektorių, tvirtinti universiteto strategiją, vertinti universiteto veiklos organizavimą ir finansinę būklę.
 
ISM Valdybos nariai, 2016 - 2018 m.:

  • Prof. Christopher Stanford GREENSTED, EFMD vyresnysis patarėjas
  • Jens Petter TØNDEL, BI Norwegian Business School, vadovo patarėjas strateginiais klausimais, EFMD direktoriaus pavaduotojas
  • Petras BARŠAUSKAS
  • Justas KUČINSKAS, Investicijų ir inovacijų fondas
  • Dalius MISIŪNAS, MAXIMA GRUPĖ, Valdybos pirmininkas, Generalinis direktorius ir FRANMAX, Generalinis direktorius
  • Arūnas LAURINAITIS, Lietuvos pramoninkų konferderacija, viceprezidentas
  • Edita GIMŽAUSKIENĖ, Kauno technologijos universitetas, dekanė

      (...) Informacija pildoma